Eğitim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans eğitim programımız, geniş mühendislik bilimleri eğitimi ile birlikte sayısal analiz, problem çözme, tasarım ve iletişim alanlarında güçlü bir temel oluşturuyor.

Programımızın ilk iki yılında,  matematik,  fizik,  kimya gibi temel bilim dersleri ile teknik resim,  bilgisayar programlama ve makine mühendisliğinin temel konularını içeren bir eğitim alan öğrenciler, üçüncü yıldan sonra meslek derslerinin ağırlık kazandığı programla çok geniş bir perspektifte sunulan seçmeli dersleri alarak, yeni gelişen teknolojiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda uzmanlaşıyor.

Ayrıca, derslerimizde, öğrencilerin aldıkları bilgileri birleştirerek proje, planlama ve tasarım yeteneklerini geliştirecek şekilde eğitim veriliyor. Düzenlenen seminerler ve gerçekleştirilen teknik gezilerle öğrencilerimize mezun olmadan önce çalışabilecekleri sektörler ile kendi alanlarında başarıyı yakalamış mühendisler ve akademisyenler tanıtılıyor. Böylelikle İzmir Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, yurt dışında eğitim görmüş sanayi deneyimli hocalarıyla, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten ve geliştiren mühendisler yetiştiriyor.